Skip to content

OBNOVA CRKVE SVETOG MARTINA

Piše: Mario Tomasović

 

Nakon obnove zgrade Čitovnica, crkve svetih Ante i Roka, crkve svetih Fabijana i Sebastijana, crkve Gospe od Bezgrešnog začeća, crkve svetog Jure na Vršini i crkvice Gospe od Uznesenja u Siti došla je na red  i obnova crkve svetog Martina. Iako je ona ranije obnavljana (stavljen je betonski krov i pokrov), prošle se godine prišlo kompletnoj obnovi, interijera i eksterijera. „Dobro je  što se je paralelno s tim radnjama sanirao i antički ogradni zid od groblja uz magistralu, jedinstven zid na ovom području preko kojeg ima i djelova srednjovjekovnog bedema. Uklonjena je vegetacija, tretirale su se alge i lišajevi s asepsolom, uklonile su se fuge, oprao se zid s vrućom vodom pod kontroliranim pritiskom, izradile nove fuge i kruna zida od matrijala koji je svojstven rimskoj žbuci (gašeno vapno, pijesak, mljevena opeka i glina), zidali su se dijelovi bedema koji su bili izmaknuti ili su nedostajali te je na kraju zid zaštićen impregnacijom. U crkvi je dignut cijeli kameni pod te je na nekim mjestima izvršeno ispitivanje (iskop) cca metar do metar i pol dubine. Ništa nijen pronađeno te je kameni pod vraćen natrag. Oprani su kontroliranim pritiskom zidovi, pod i preslica, uklonjene su stare fuge i korodirajući klinovi, demontirana i vrćena na svoje mjesto zvona na kojima je izvršena antikorodivna zaštita, izvršena je hidroizolacija preslice, promjenjene su oštečene kupe, sondirana je i skinuta stara žbuka i stavljena nova, i mnoštvo drugih ništa manje važnih poslova u sanaciji objekta. Saniran je kor(pjevalište) kao i prozori sa svih strana. Izvršit će se i površinsko čišćenje kamenih ulomaka, spolija, nadgrobnih stela, ulomaka keramike i fragmenti mozaika zatečenih u crkvi“ – izvješće je poduzeća Kvinar d.o.o. Te su artefakte pronašli mještani oko crkve ili u svojim dvorištima.

Sve je to kao i do sada odrađeno u skladu sa strukom i zakonom. Firma Kvinar d.o.o. je za naručitelja Župu Gospe od zdravlja i uz sufinanciranje naše Općine i nadležnost Ministarstva kulture tj. Konzervatorskog odjela u Splitu izvršila stručno i odgovorno. Treba nastaviti sa istražnim radnjama u dvorištu crkve (čimatoriju) ali i na terenu gdje se nalaze vidljivi temelji dvorca u kojem je knez Mislav potpisao sporazum o mirnom plovljenju jadranskim morem sa mletačkim duždem Petrom Tradenikom.  Vrijeme je da se obnovi i kapelica svetog Jure na Perunu i Papalić kula na Žminjevaći. Osmišljavanje uređenja Kulturnog centra na lokalitetu ex Vinkovačko odmaralište treba povjeriti struci s tim da Kulturni centar bude  reprezentativan objekt s kojim se Podstrana mora ponositi.

Podijelite na:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)