Skip to content

Trgovina ljudima

 

Osjećam potrebu i moram napisati (i na taj način upzoriti ljude) što su posljedice upravljanja tuđim životima i manipulacija sa svakim čovjekom pojedinačno a sve u cilju ostvarivanja interesa određog društvenog staleža i stjecaja protupravne imovinske koristi svog pojedinog člana već pomenute skupine.

Trgovina ljudima je jedan od oblika organiziranog kriminala.

Prije pojašnjenja pojma trgovine ljudima potrebno je čitateljim,a pojasniti što je to organizirani kriminal.Definicija organiziranog kriminala je da je organizirani kriminal vrsta nezakonite radnje u kojoj postoji organizacijska struktura slična korupciji (također možemo reći vrsta organiziranog kriminala) ili pak savko drugo udruživanje ljudi koje vrše teška kaznena djela a u cilju stjecanja protupravne imovinske koristi.

Na primjer u organizirani kriminal također spada trgovina oružjem i trogovina narkoticima.

Definicija trgovine ljudima  vidljiva je iz opisa u članku 106.Kaznenog zakona i glasi:

«Tko uporabom sile ili prijetnje,obmanom,prevarom,zlouporabom teškog položaja ili  odnosa ovisnosti,davanjem ili primanjem novčane naknade ili neke druge koristi a sve u cilju dobivanja pristanka osobe koja ima nadzor nad drugom osobom  ili na drugi način vrbuje ,preveze ,prevede ,skriva ili prima ili razmjenjuje ili prenosi nadzor nad osobom  ili iskorištavanja njezinog rada putem prisilnog rada ili služenja, uspostavom ropstva  ili sličnog odnosa,radi ,ili radi njezinog iskorištavanja za prostituciju ili druge oblike spolnog iskorištavanja uključujući pornografiju ili za sklapanje nedozvoljenog ili prisilnog braka,radi uzimanja dijelova njezinog»

Trgovci ljudima iskorištavaju ranjive osobe zbog financijske dobiti na način da ih prisiljavaju na prisilan rad te na vršenje  ostalih protupravnih radnji pa čak i kaznenih dijela.Dakle već je naprijed spomenuto da trgovina ljudima obuhvaća:vrbovanje,pružanje utočišta i prihvat osoba pomoću prijetnje,uporaba sile i drugih oblika prinude,,otmice,prijevare,zlouporabe položaja,ovlasti ili položaja bezpomoćnosti žrtve,davanja ,primanja ili plaćanja sredstava da bi se postigla privola osobe koja ima nador nad drugom osobom u svrhu izrabljivanja..Za zaključiti je da se radi o svojevrsnom suvremenom  modrenom obliku ropstva,zatiranja temeljnih ljudskih prava putem raznovrsnih  oblika zlostavljanja i iskorištavanja.

Žrtva trgovanja ljudima može postati svatko od nas bez obzira na svojurazinu obrazovanja,spol,dob ili nacionalnost.Međutim,određene skupine ljudi su u većem riziku da upadnu u lanac trgovanja ljudima a to su; nezaposlene osobe ili osobe koje nisu u mogućnosti pronaći posao u skladu sa svojom razrinom obrazovanja,neregularni migranti,izbjeglice,nestala djeca,sve marginalizirane skupine ljudi te sve osobe sa financijskim  poteškoćama i lošim obiteljskim odnosima.

Potrebno je nadalje opisati kako prepoznati trgovanje ljudima?

Osoba koja je žrtva trgovanja ljudima ne mora uvijek biti zaključana i bez mogućnosti kontakta  s vanjskim svijetom.Postoje i druge lukavije metode prevare.  Kao npr,polulegalene ili ilegalne ponude za posao od tz.agencija za zapošljavanje a te ponude zvuče  previše  primamljivo.Dakle,prevencija trgovine ljudima je više razmišljati  i biti do kraja oprezan te olako te prihvačati sve s punim povjerenjem.Potrbe se obezno preko svih institucija raspitati o navodnom poslodavcu.Provjeriti i raspitati se o svakom pojedinom dokumentu koji se potpisuje,ukoliko je moguće i kod nadležnih ustanova koji mogu u svko doba dati legalno javnosti podatke (kao npr.provjeriti naziv pojedine tvrtke,doznati ime vlasnika i direktora svkog pojedinog trgovačkog društva iz nadležnog registra Trgovačkog suda ili pak naziv obrta iz registra Obrtničke komore).Potrebno je reći obitelji i povjerljivim prijateljima sve o poslu koji se prihvaća te o eventualnom odlasku na posao u drugo mjesto stanovanja ili u drugu državu te im po mogućnosti dati sve podatke o poslodavcu a koji su u tom momentu poznati.Svoju osobnu iskaznicu ili putovnicu ne davati u ruke nikome osim kada je to zaista potrebno policajcu ili caruniku.Nikako se ne smiju osobni podaci ostavljati na internetu.

Za mlade ljude,adolescente i tinejđere još jedno usputno upzorenje:ukoliko konzumirate piće a možda i hranu u nekom ugostiteljskom objektu i u međuvremenu se maknete na kratko sa svog mjesta a npr.u čaši vam piće ostane ,kada se vratite na svoje mjesto taj ostatak ne nastavljte konzumirati nego ga ostavite i to iz razloga što vam netko na taj način u taj ostatak pića može podmetnuti drogu a da vi to ne možete vidjetti niti možete osjetiti,tako da taj sasvim slučajni događaj za vas može biti koban.

Evo,to je bar ono najbitnije o čemu je potrebno voditi računa pri zapošljavanju,a za mlađe i neiskusnije ljude i pri stupanju u prvi kontakt sa nepoznatim osobama.

Možda ova moja upozorenja bar nekome pomognu.

 

Ines Bošković

Podijelite na:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)