Skip to content

REZIME PROTEKLIH ŠEST MJESECI RADA

 

S zadovoljstvom mogu pogledati na naš rad u proteklih pola godine. Nastavili smo pozitivan trend uspješnih apliciranja i osiguranja sredstava za naše vitalne projekte iz sredstava Europske Unije i nacionalnih izvora te rad na realizaciji projekata u svim segmentima bitnim za razvoj naše Općine.

PROJEKT UREĐENJA OBALNOG PODRUČJA OPĆINE PODSTRANA

Dovršeni su radovi na trenutno našem najvećem aktualnom projektu: Projektu uređenja obalnog područja Općine Podstrana od ušća rijeke Žrnovnice do hotela Lav – faza 2. Projekt je ugovorene vrijednosti 18.644.445,96 kn sa PDV-om. Izvođač radova je Zajednica ponuditelja čiji je nositelj Pomgrad inženjering d.o.o. a voditelj cjelokupnog projekta od strane Općine je bio Božen Živaljić, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša.  Posebno je značajno ovdje spomenuti da je ovaj kapitalni projekt Općine Podstrana u potpunosti sufinanciran sredstvima Ministarstva turizma, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Splitsko-dalmatinske županije, Hrvatskih voda i Urbane aglomeracije Split. Ovdje moram istaknuti izniman trud i angažman Danire Zanki, naše pročelnice Upravnog odjela za javnu nabavu, gospodarstvo, društvene djelatnosti i EU fondove. Svečano otvaranje naše nove plaže panirano je ouči Dana općine slijedeće godine, a u tijeku je priprema za tehnički pregled i primopredaju izvedenih radova.

Naravno, tu se ne namjeravamo zaustaviti, tako da slijedeće godine planiramo nastavak realizacije projekta uređenja obalnog područja Općine Podstrana od ušća rijeke Žrnovnice do hotela Lav – faza 1. Pripreme su u tijeku, kao i aplikacije na sve dostupne fondove

PROMETNA INFRASTRUKTURA

Svjesni da je jedan od gorućih problema naše Općine vrlo otežan i intenzivan promet na dionici državne ceste D-8 preuzeli smo dodatnu inicijativu kako bismo barem dijelom olakšali prometnu situaciju izvedbom novih križanja na kritičnim mjestima. Tako smo u suradnji s Hrvatskim cestama na temelju sporazuma pristupili izradi idejnih projekata za slijedeća raskrižja: raskrižje D-8 sa Ulicom Poljičkih knezova i Zvonimirovom ulicom, Raskrižje D-8 sa Ulicom Mile Gojsalić i Zagorske ulice, Raskrižje D-8 sa Ulicom F. Tuđmana i raskrižje D-8 sa novim ulazom u Ulicu kneza Mislava. Slijedeći korak je ishođenje lokacijskih dozvola te planiramo početak radova na istima kroz slijedeću godinu, ovisno o datumu ishođenja građevinskih dozvola, vodeći računa o nadolazećoj turističkoj sezoni.

Raskrižje D-8 s Pavićevom i Starčevićevom ulicom i raskrižje D-8 s Kaštelančićevom ulicom je pred ishođenjem građevinske dozvole.

U kontekstu što sigurnijeg i kvalitetnijeg odvijanja prometa kroz Podstranu, nastavilo se sa realizacijom glavnog projekta izgradnje južnog nogostupa i javne rasvjete na dijelu državne ceste D8, od križanja kod Hotela Lav do križanja sa Zvonimirovom ulicom te se pristupilo rješavanju imovinsko-pravnih odnosa kao preduvjet za građevinsku dozvolu.

Cjelovito rješenje prometa kroz naše mjesto neće biti moguće bez realizacije dugo priželjkivane zaobilaznice – državne ceste od čvora TTTS do mosta Cetina.  Zbog promjena u projektnoj dokumentaciji te dionice, pokrenute su Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine te su provedene dvije javne rasprave Studije utjecaja na okoliš planiranog zahvata. Nakon provedene javne rasprave za Izmjene i dopune Prostornom plana uređenja Općine Podstrana upućujemo na usvajanje Općinskom vijeću do kraja 2018. godine, kao jedan od preduvjeta za realizaciju navedene zaobilaznice.

Vezano za projekt s kojim su uglavnom upoznati naši građani, izgradnju i rekonstrukciju Poljičke ceste od D-8 do kamenoloma, dovršetak radova očekujemo do kraja 2018 godine a u tijeku je izvedba završnih radova .  Ovim zajedničkim projektom Županijskih cesta, Općine Podstrana, HEP-a i Vodovoda i kanalizacije, obuhvaćena je izgradnja nogostupa i autobusnih ugibališta, rekonstrukcija kolnika, izgradnja javne rasvjete, vodoopskrbe, odvodnje i energetske infrastrukture.

VODOOPSKRBA I FEKALNA KANALIZACIJA

Dovršeni su radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava Općine Podstrana, I. etapa, I. faza (Crpna stanice „Lav“) a za drugu fazu  – Kanalizacijski sustav Sv. Martin – Hotel Lav dobivena je građevinska dozvola i radovi će početi slijedeće godine zajedno sa radovima Izgradnje Vodovoda i kanalizacije za Gornju Podstranu u vrijednosti od 26 milijuna kuna. Ovim projektom je predviđena gradnja tri vodospreme, postavljanje vodoopskrbnih i fekalnih cjevovoda, te kanalizacijska crpna stanica Sv. Fabijana.

PROŠIRENJE MJESNOG GROBLJA BAN

Nakon ishođene pravomoćne građevinske dozvole, izrađen je izvedbeni projekt te je u sklopu pripreme za objavu javne nabave za odabir izvođača u tijeku revidiranje izvedbenog troškovnika u pogledu tehničkih detalja i završnih radova. U sklopu proširenja groblja bit će izgrađeno 248 novih grobnica. Grobnice su tipske sa 6 i 3 ležaja a naši građani već sada, ovisno o svojim potrebama, mogu raditi predbilježbe odnosno upis na listu zainteresiranih. Za sve detaljnije informacije vezano za predbilježbe građani se mogu obratiti upravitelju Vlastitog pogona gospodinu Josipu Vrdoljaku. Raspisivanje natječaja  za nabavu i odabir izvođača radova planiran je za početak prosinca 2018. Rok za dovršetak svih građevinskih radova je konac 2019. godine, nakon čega kreće prodaja i korištenje novih grobnica.

 

RECIKLAŽNO DVORIŠTE PERUN

Za projekt izgradnje reciklažnog dvorišta ishođena je pravomoćna građevinska dozvola te je izrađen izvedbeni projekt. Vrijednost projekta iznosi 7.500.000,00 kuna sa PDV-om,  a projekt namjeravamo prijaviti za financiranje iz fondova Europske Unije. Od Ministarstva zaštite okoliša i energetike dobili smo Odluku o financiranju projekta Izgradnje reciklažnog dvorišta Podstrana. Tom Odlukom, Ministarstvo se obvezuje sufinancirati trošak projekta u visini od  59,34% što iznosi 4.199.999,00 kn. U studenom očekujemo potpisivanje Ugovora, potom raspisivanje postupka javne nabave za odabir izvođača radova nakon čega slijedi izgradnja. Početak radova očekuje se u prvom kvartalu 2019. godine. Reciklažno dvorište Podstrana će biti izgrađeno na padinama Peruna uz kamenolom te će biti reprezentativan kompleks na kojeg ćemo biti ponosni. Projekt se financira u sklopu Operativnog programa Konkurencije i kohezije 2014.-2020., specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

IZGRADNJA NOVE ŠKOLE SA PRISTUPNOM CESTOM NA PREDJELU ŠĆADIN

Trenutno je u izradi idejni projekt za lokacijsku dozvolu za pristupnu prometnicu do planirane škole. Planirana prometnica projektira se u dvije faze, gdje je zasebna faza  rekonstrukcija križanja D-8 sa Ulicom dr. Franje Tuđmana. Prijedlog Općine Podstrana o izradi idejnog projekta i za tu fazu prihvaćen je od strane hrvatskih cesta, te se pokrenula izrada projektne dokumentacije. Navedena prometnica jedan je od osnovnih uvjeta kako bismo mogli steći osnovu za realizaciju nove škole. Obveza Općine Podstrana je izrada projektne dokumentacije škole na razini idejnog projekta u skladu sa urbanističkim uvjetima i preporučenim pedagoškim standardima, osigurati zemljište za gradnju i pristupnu cestu. U suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom i Ministarstvom znanosti pripremio se projektni zadatak te su pripremljene su sve potrebne podloge za izradu projektnog rješenja. Trenutno se radi na konceptualnom rješenju nakon čega slijedi nabava za izradu projektne dokumentacije. Planirani kapacitet škole je 600 đaka u režimu rada u jednoj smjeni.

TIMSKI RAD

Iskoristio bih ovu priliku istaknuti važnost pozitivnog ozračja i timski rad koji u ovom trenutku krasi općinsku upravu i koji je zapravo rezultirao realizaciji ovih projekata i razvoju onih koji tek slijede. Svi se upravni odjeli međusobno nadopunjuju i pomažu u okviru njihovih nadležnosti a isto vrijedi i za Vlastiti pogon koji je doslovno 24 sata na usluzi našim građanima. Tu moram posebno istaknuti nesebičan rad kolege Josipa Vrdoljaka koji često i van radnog vremena uvijek dostupan.

Također, slijedeće godine planiramo nastavak realizacije projekta uređenja obalnog područja Općine Podstrana od ušća rijeke Žrnovnice do hotela Lav – faza 1. Pripreme su u tijeku, kao i aplikacije na sve dostupne fondove.

ČESTIT BOŽIĆ I SRETNA NOVA 2019. GODINA!

Na kraju želim se zahvaliti svim našim sumještanima na dosadašnjoj potpori, suradnji i strpljenju za vrijeme izvođenja građevinskih radova,  ali i na konstruktivnim kritikama, jer svi mi zajedno imamo isti cilj – još bolju i ljepšu Podstranu koju ćemo ponosno ostaviti generacijama koje tek dolaze!

Od srca upućujem najiskrenije čestitke svim našim građanima povodom nadolazećih blagdana: čestit Božić i sretna Nova 2019. godina!

Podijelite na:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)