Skip to content

Protekla godina za nas je bila od iznimnog značaja

 

Uistinu, rad općinske uprave može se pohvaliti vrijednim, doslovce kapitalnim radovima za našu općinu. Početak uređenja obalnog pojasa i spajanje kanalizacije  istočnog dijela Podstrane, te hotela Lav na pročišćivač Stupe, tj. spajanje kanalizacijske mreže cijele Podstrane na Eko Kaštelanski zaljev projekt je kojim je naša općina konačno rješila problem odvoda fekalija iz svog akvatorija. Načelniku Mladenu Bartuloviću čestitamo na ogromnom trudu  i  angaržmanu u realizaciji ovih radova, a za našu Reviju postavili smo mu i još nekoliko pitanja kako bi saznali što je sve Općina odradila u ovih  nešto manje od godine dana.

Kako bi ste opisali proteklu godinu rada?

S velikim ponosom i zadovoljstvom mogu ustanoviti kako se privode kraju radovi na kapitalnom projektu Općine Podstrana – Izgradnja obale od ušća rijeke Žrnovnice do Športske lučice u Strožancu – faza II. Konačan završetak radova očekuje se do sredine lipnja 2018. godine, osim manjih završnih radova i hortikulturnih radova. Projekt uključuje građevinsko-obrtničke radove, izgradnju vodovoda i kanalizacije, pomorske građevine, građevinsko – prometne radove, krajobrazno uređenje zelenih površina, elektroinstalacije i regulaciju ušća bujica. Ukupna vrijednost projekta iznosi  18,6 milijuna kuna sa PDV-om, a financira se iz sredstava Općine Podstrana, Ministarstva turizma, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Hrvatskih voda, Splitsko-dalmatinske županije. U 2017. godini fakturirano je ukupno pet situacija u ukupnom iznosu od cca 5,5 milijuna kuna, koje su financirane iz sredstava Ministarstva turizma, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i Splitsko-dalmatinske županije. U ovoj godini smo aplicirali na brojne natječaje, te smo osigurali sredstva  od Hrvatskih voda za financiranje bujice Polača i bujice Škola u iznosu od 1.800.000,00 kuna, a očekujemo sredstva iz projekta Urbane aglomeracije Splita za izgradnju biciklističkih staza i hortikulturnog uređenja, od Hrvatskih voda za financiranje bujice Polača i bujice Škola, Ministarstvo turizma i Splitsko-dalmatinska županija financiraju pomorske građevine. Za drugu fazu uređenja obale, od Lučice do hotela Lav, je kompletirana sva potrebna dokumentacija, u fazi smo apliciranja tog projekta na fondove. Uz ovaj kapitalni projekt Općine Podstrana, u planu su i brojni drugi projekti.

 

Osim uređenja Obale, koje bi ste još projekte izdvojili?

Kako bi se planirani projekti realizirali, potrebno je prije svega ishoditi projektnu i tehničku dokumentaciju, što je vrlo bitan, dugotrajan i mukotrpan proces koji je često zanemaren.

S ponosom mogu istaknuti da smo ishodili lokacijske dozvole za: bujicu Polača – škola, sportsku lučicu sv. Martin, regulaciju bujice i prometnicu iznad bujice Šćadin, kanalizaciju Miljevac, Zagorsku ulicu, rekonstrukciju dionice Put starog sela, rekonstrukciju Zvonimirove i izgradnju odvojka od Zvonimirove ulice te južni nogostup sa sanacijom pokosa kod Hotela Lav. Osim toga ishodili smo i građevinske dozvole za: rekonstrukciju žc 6142 – Poljička ulica, dio ulice Domovinskog rata sa spojem na Put starog sela, rekonstrukciju zgrade DVD-a, proširenje groblja Ban, reciklažno dvorište Perun.

 

U protekloj godini realizirali smo brojne projekte od kojih bi kao najznačajnije istaknuo:

Rekonstrukcija Poljičke ceste

Poljička ulica je dio projekta rješavanja “crnih rupa” u prometu. Rekonstrukcija Poljičke ceste od Magistrale do kamenoloma, odnosno županijske ceste ŽC 6270 u Podstrani drugi je veliki projekt Općine Podstrana.

Radi se o zajedničkom projektu Županijskih cesta, Općine Podstrana, HEP-a i Vodovoda i kanalizacije. Projekt obuhvaća izgradnju nogostupa i autobusnih ugibališta, rekonstrukciju kolničke konstrukcije, rekonstrukciju i izgradnja komunalne infrastrukture: javne rasvjete, vodoopskrbe, odvodnje, energetske infrastrukture. Vrijednost radova iznosi  približno 13 milijuna kuna, a što se tiče financiranja Općina Podstrana sudjeluje u ovom projektu sredstvima za izgradnju javne rasvjete, nogostupa i vodoopskrbe u vrijednosti od približno tri milijuna kuna. Projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva prometa.

 

Projekt rekonstrukcije 4 raskrižja

U suradnji s Hrvatskim cestama u prošloj godini rekonstruirana su četiri raskrižja: magistrala D8 i Put starog sela, magistrala D8 i Ulica Don Petra Cara, magistrala D8 i Zvonimirova ulica, te magistrala D8 i Domagojeva ulica, te su pješački prijelazi uređeni i adekvatno označeni svijetlećom signalizacijom. Također je uređeno i autobusno ugibalište na Petričevu.

Potaknuti pozitivnim efektom rekonstrukcije gore navedenih raskrižja, ove godine prihvaćen je prijedlog rekonstrukcije dodatnih 6 raskrižja na državnoj cesti D-8 kroz Podstranu, i to:  Raskrižje D-8 s Ulicom Poljičkih knezova i Zvonimirovom ulicom, raskrižje D-8 s Ulicom Mile Gojsalić, raskrižje D-8 s Ulicom F. Tuđmana, raskrižje D-8 s novim ulazom u Ulicu kneza Mislava, raskrižje D-8 s Pavićevom i Starčevićevom ulicom te raskrižje D-8 s Kaštelančićevom ulicom

U tijeku je ishođenje građevinske dozvole, a planirani zahvat se očekuje na jesen i početkom iduće godine.

 

Crpne stanice „Lav“ i „Bilaja“

Nakon ishođenja građevinske dozvole, napravljenog izvedbenog projekta i provedenog javnog natječaja od strane agencije Eko-Kaštelanski zaljev, započeti su radovi na projektu Kanalizacijskog sustava Općine Podstrana, I. etapa, I. faza izgradnje. Završetak radova očekuje se u listopadu ove godine. Početak gradnje crpne stanice „Bilaja“ očekuje se tijekom sljedeće godine.

Ostvarenjem ovog projekta omogućit će se kvalitetnije sakupljanje, pročišćavanje i dispozicija otpadnih voda što će bitno utjecati na ekologiju i kakvoću mora. Vrijednost radova crpne stanice Lav iznosi približno 6,5 milijuna kuna

Partneri projekta su agencija Eko-Kaštelanski zaljev i Vodovod i kanalizacija Split, a sredstva osigurava općina Podstrana.

 

Proširenje mjesnog groblja Ban

Nakon izrade projektne dokumentacije, otkupa zemljišta i ishođene pravomoćne građevinske dozvole, izrađen je izvedbeni projekt te je u tijeku priprema za objavu javne nabave za odabir izvođača.

Projektom proširenja mjesnog groblja osigurano je 1200 novih ležaja, odnosno 290 novih grobnica.

 

Reciklažno dvorište Perun

Za projekt izgradnje raciklažnog dvorišta ishođena je pravomoćna građevinska dozvola te je izrađen izvedbeni projekt.

Vrijednost projekta iznosi 7.500.000,00 kuna sa PDV-om,  a projekt namjeravamo prijaviti za financiranje iz EU

 

Izgradnja Vodovoda i kanalizacije za Gornju Podstranu

 

 

Kamp u Mutograsu

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike ukinulo je status vodnog dobra na čestici kampa u Mutograsu, te je Općina Podstrana pred Ministarstvom državne imovine pokrenula postupak darovanja navedene nekretnine te udovoljavamo uvjetima propisanim Zakonom o upravljanju državnom imovinom budući smo u zadnje četiri godine uložili preko 1 milion kuna u uređenje Kampa.

 

Rješenje problema pokrivenosti signala

Upravo je potpisan ugovor s Vip-om s ciljem rješavanja problema pokrivenosti signala u Podstrani. Ugovorom je definirano postavljanje antenskog sustava na jugoistoku Podstrane, u brdskom području uz granicu s Dugim Ratom.

 

Izgradnja nove škole sa pristupnom cestom na predjelu Šćadin

Trenutno je u izradi idejni projekt za lokacijsku dozvolu za pristupnu prometnicu do planirane škole.

Prihvaćen je prijedlog Općine Podstrana upućen Hrvatskim cestama za rekonstrukciju križanja D-8 sa Ulicom dr. Franje Tuđmana, te se ide na izradu idejnog projekta.

U suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom priprema se projektni zadatak radi projektiranja škole.

 

Od ostalih projekata koje imamo u planu za budućnost posebno bih izdvojio:

Administrativno poslovni centar Petričevo

Izgradnja Lučice sv.Martin-Mutogras

Izgradnja Sportskog centra Miljevac – za pristupnu cestu ishođena je lokacijska          dozvola, a projekt smo prijavili na Program pripreme lokalnih razvojnih projekata   prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova te se nadamo sufinanciranju pripreme i      izrade projektne i tehničke dokumentacije.

Rekonstrukcija vatrogasnog doma – ishođena građevinska dozvola, napravljen            izvedbeni projekt, te je ovaj projekt vrijednosti 7.400.000,00 kuna prijavljen na             natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Izgradnja južnog nogostupa sa javnom rasvjetom od hotela Lav do Grljevca

 

Kako ste zadovoljni proteklom turističkom sezonom, te kakvu očekujete nadolazeću?

Pred nama je nova turistička sezona koju smo dočekali potpuno spremni. Prema podacima turističke zajednice u općini Podstrana 2017. godine ostvaren je ukupan turistički promet od 636.735 noćenja što predstavlja značajan rast u odnosu na 2016. godinu. Broj noćenja u 2017. veći je u odnosu na 2016. za 22% i veći u odnosu na 2014. za 62%. Broj pružatelja ugostiteljskih usluga porastao je sa 311 prema podacima iz 2012. na 962 prema podacima za 2017., dok je broj smještajnih kapaciteta porastao sa 2529 prema podacima iz 2012. godine na 8289 prema podacima iz 2017. godine. Općina Podstrana broji devedeset izgrađenih bazena, te se očekuje izgradnja deset novih bazena do početka nove turističke sezone. Navedeni podaci nedvojbeno pokazuju rast turističkog prometa na području općine Podstrana, koji iziskuje razvoj javne turističke infrastrukture te napore u smjeru produljenja turističke sezone.

Općina Podstrana konstantno ulaže napore u smjeru ulaganja u turističku infrastrukturu, te smatramo kako su ovakvi rezultati odraz kontinuiranog ulaganja: uređenje obale, šetnice i javne rasvjete. Novu sezonu dočekat ćemo sa otvorenom novom plažom, u tijeku je također priprema obalnog dijela za novu turističku sezonu (prehrana plaža kamenim materijalom i sanacija urušenih pera).

Bogatija turistička ponuda svakako će privući turiste u predsezoni i postsezoni, kad će uz ugodnije temperature i manje gužve moći kvalitetnije i potpunije konzumirati raznolike ponuđene sadržaje

Podstrana je ožujku ove godine bila domaćin još jedne planinarske atrakcije – na južnoj stijeni Peruna, uz pomoć članova PD Perun Podstrana, postavljena je via ferrata u dužini od 280 m, koja premošćuje visinsku razliku od 135m.  Via Ferrata je ekstremni planinarski put koji planinarima i drugim ljudima koji nisu penjači omogućuje sigurno penjanje inače neprohodnim rutama. Ferata je idealna za obogaćivanje turističke ponude Podstrane, koja pustolovinu u prirodi i aktivni odmor promišljeno ugrađuje u svoju bogatu turističku ponudu. Na ovakav način gosti će se susresti i s morem, rijekom, planinom, kulturnom baštinom, te gastronomskom tradicijom kojom Podstrana obiluje, a sve to je vrlo privlačno stranim i domaćim turistima i planinarima. Tako, npr. atraktivne regije u Dolomitima i Alpama tokom ljetne sezone zasnivaju svoj turizam upravo na planinarskim stazama te ferratama, koje su tamo jako zastupljene. Ovakvom vrstom turizma razvija se kultura sporta i zdravog življenja te doprinosi razvoju aktivnog turizma u Podstrani, pa sada mnogobrojni turisti uz šljunčane morske plaže i donji tok rijeke Žrnovnice koja su idealna mjesta za opuštanje, mogu doživjeti i dinamičan i  pustolovan odmor koji je vrlo atraktivan planinarskim društvima, penjačkim zajednicama, biciklistima i drugim turistima željnim adrenalina.

Promicanje kulturne baštine Podstrane postignuto je kroz sada već tradicionalni program Podstranskog kulturnog ljeta koji je svake godine izuzetno dobro posjećen, a odlikuje ga bogati program scenskih, glazbenih, zabavnih i sportskih događanja te pučkih fešta i kulinarskih susreta.

 

Kako Općina stoji s povlačenjem sredstava iz nacionalnih i EU fondova?

Sve već spomenute kao i one planirane projekte redovito prijavljujemo na sve natječaje u kojima zadovoljavamo kriterije. S obzirom da općina Podstrana spada u III. skupinu, koju karakterizira razvijenost od 75 do 100 %, a prednost imaju slabije razvijene općine, ipak smo uspjeli dobiti značajna financijska sredstva. Najznačajniji projekt za koji smo dobili sredstva je projekt Obale:

U 2017. godini za projekt Obale je dobiveno i isplaćeno

Splitsko dalmatinska županija                             = 3.130.000,00 kuna

Ministarstvo turizma                                            = 1.500.000,00 kuna

Ministarstvo regionalnog razvoja i fonova EU =    850.000,00 kuna

UKUPNO:      = 5.480.000,00 kuna

U 2018. godini za projekt Obale osigurali smo od Hrvatskih voda iznos od 1.800.000,00 kuna, a od partnera projekta očekuje se približno 13.000.000 kn.

Vrijednost svih županijskih i državnih potpora u 2017. g. iznosi 6.026.531 kn.

 

Osim projekta obale, prijavili smo i sljedeće projekte:

Raskrižje Hercegovačke i Zvonimirove ulice, projekt vrijedan 1.000.000,00 kuna, prijavljen je u prosincu 2016. godine, a sredstva smo dobili u 2018. godini u iznosu od oko 80% vrijednosti projekta iz sredstava EU.

 

Na natječaj INTERREG ITA-CRO prijavili smo projekt ugradnje pročišćivača na strožancu i projekt obale vrijednosti oko 200.000,00 eura.

 

Prijavljen je projekt WIFI4EU u vrijednosti od 15.000,00 eura za izgradnju infrastrukture s ciljem wifi pokrivenosti javnih mjesta.

 

Ministarstvu graditeljstva prijavili smo projekt sanacije klizišta na Perunu pokraj kamenoloma u vrijednosti od 800.000,00 kuna.

 

Splitsko-dalmatinskoj županiji prijavili smo nadohranu plaže, sanaciju pera, sadni materijal, probijanje poljskih protupožarnih puteva, projekt kapitalnih ulaganja…

 

Putem RERA, Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU prijavili smo izradu projektne dokumentacije za sportsko-rekreacijski centar Miljevac sa pripadajućom pristupnom cestom.

 

Ministarstvu prometa prijavljen je projekt rekonstrukcije Poljičke ulice.

 

Krajem prethodne godine predstavljen je Program za zapošljavanje žena „ZAŽELI“ koji je ove godine i zaživio, možete li nam nešto reći o tome?

Da, početkom ove godine u suradnji s Udrugom osoba s invaliditetom Agape iz Omiša prijavili smo projekt zapošljavanja žena u lokalnoj zajednici na program Zaželi koji se sufinancira europskim sredstvima preko Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020”. Obvezni partneri na projektu zapošljavanja žena su Hrvatski zavod za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb koji će pomoći u identifikaciji i odabiru ciljnih skupina i krajnjih korisnika projekta. Projekt, između ostalih, ima za cilj  obrazovanje/osposobljavanje i uključivanje na tržište rada ukupno 15 žena u nepovoljnom položaju s područja Općine Podstrana, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života ukupno 60 krajnjih korisnika s područja naše općine – osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom pružajući im potporu i podršku u svakodnevnom životu. Financiranje će se provoditi preko udruge Agape, a prijavljena vrijednost projekta za 15 žena s područja naše Općine iznosi cca. 1.700.000 kn. Nadamo se da ćemo, ovim projektom, poboljšati uvjete i kvalitetu života starijih i nemoćnih osoba te unaprijediti položaj žena na tržištu rada i ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti te im osigurati osjećaj veće vrijednosti

 

Niste zaboravili ni potrebite, a posebno one koji imaju određena socijalna prava?

 

Naša općina je, po mnogo čemu jedinstvena, pa tako i po socijalnoj osjetljivosti. Svaki problem ili teškoća naših mještana naša je zajednička briga. Nastojimo unaprijediti socijalni program svake godine, a naša postignuća u prvoj polovini ove godine su:

Subvencije knjiga za srednju školu (u proračunu osigurano: 460.000 kn), besplatne knjige za osnovnu školu (u proračunu osigurano: 370.000 kn), dajemo izdašne poklone novorođenoj djeci u Podstrani (do lipnja  ove god izdvojeno 76.500 kn) a posebno nas veseli činjenica da je ta stavka u proračunu svake godine sve veća

Također sufinanciramo 6 vrtića (do lipnja ove god. izdvojeno 1.365.300 + 100 kn za svako dijete za Božićni poklon, sufinanciramo asistente u vrtićima i osnovnoj školi za koje smo ove godine izdvojili 188.000 kuna, a  u suradnji s udrugom Agape prijavili projekt zapošljavanja žena u lokalnoj zajednici ”zaželi”.

Sufinanciramo prijevoz srednjoškolcima kako bi imali besplatne pokazne, kao i osnovnoškolcima koji putuju na neke aktivnosti izvan Podstrane, a studentima 50% iznosa (do lipnja ove godine izdvojeno 236.807 kn), stipendiramo 110 studenata (do lipnja ove godine izdvojeno 248.600 kn)

I umirovljenicima i osobama s invaliditetom osiguravamo besplatne pokazne karte (do lipnja ove godine izdvojeno 51.352 kn), sufinanciramo udruge (do lipnja ove godine izdvojeno 222.400,00 kn) te sufinanciramo sportske udruge (do lipnja ove godine izdvojeno 290.000 kn)

Najugroženijim mještanima dajemo jednokratne pomoći (do lipnja ove god izdvojeno: 97.596 kn) kao i invalidima i djeci s posebnim potrebama. Za Božić i Dan Općine dijelimo i poklon pakete hrane najpotrebitijima.

Kako smo i najavili protekle godine, realizirali smo još jedan projekt adaptacije stana za jednu obitelj nastanjenu u bivšim barakama “Lavčevića”.

 

Što biste još poručili našim mještanima za kraj ovog razgovora?

Ovim putem želim se zahvaliti svim našim sumještanima koji su kroz stoljeća naše povijesti stvarali i gradili našu Podstranu, dajući joj identitet, šarm i ono nešto posebno, neuhvatljivo a ipak naše i tako blisko – duh koji Podstranu čini onakvom kakva jest – općina ljepote, kulture, tolerancije i ljudske topline, općina u kojoj je ugodno živjeti i kojoj se, ma gdje bili, uvijek vraćamo.

U tom duhu, svim mještanima, od srca upućujem najiskrenije čestitke povodom Dana Općine i blagdana Svetog Ante i želim da nastavimo, zajedničkim snagama, graditi Podstranu s optimizmom, vjerom i nadom u još bolje sutra.

Zoran Jurišić

 

Podijelite na:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)